Wageningen, stad der Bevrijding, stad van de Landbouwuniversiteit en Gelderse vestingstad aan de Rijn is rijk aan cultuurhistorische, culturele en landschappelijke kwaliteiten. Er zijn veel organisaties die zich actief inzetten voor het behoud van deze waarden en voor het delen van kennis, elk met een eigen, unieke en individuele insteek. Omdat het geheel is meer dan de som der delen en we samen nu eenmaal sterker staan is er het Netwerk Erfgoed Wageningen, de samenwerking van organisaties die het Wageningse erfgoed een warm hart toedragen.

 

Het Netwerk Erfgoed Wageningen is er om:

  • organisaties die zich bezighouden met het Wagenings erfgoed te verbinden, meer zichtbaar te maken en te versterken
  • de Parels van Wageningen te identificeren, op te poetsen en in het licht te zetten
  • gezamenlijk Wageningen cultuurhistorisch op de kaart te zetten
  • de city marketing te voeden met kennis en informatie over de erfgoedparels en de roemrijke historie van Wageningen
  • gezamenlijk op te trekken in het aanvragen en aantrekken van subsidies
  • de belangen van het Wagenings erfgoed te vertegenwoordigen