Wageningen, stad der Bevrijding, stad van de Landbouwuniversiteit en Gelderse vestingstad aan de Rijn is rijk aan cultuurhistorische, culturele en landschappelijke kwaliteiten. Er zijn veel partijen en individuen die zich actief inzetten voor het behoud van deze waarden en voor het delen van kennis, elk met een eigen, unieke en individuele insteek. Omdat het geheel is meer dan de som der delen en we samen nu eenmaal sterker staan is er het Netwerk Erfgoed Wageningen, de samenwerking van partijen en individuen die het Wageningse erfgoed een warm hart toedragen.

 

Het Netwerk Erfgoed Wageningen is er om:

  • iedereen die zich bezighoudt met het Wagenings erfgoed te verbinden, meer zichtbaar te maken en te versterken
  • de Parels van Wageningen te identificeren, op te poetsen en in het licht te zetten
  • gezamenlijk Wageningen cultuurhistorisch op de kaart te zetten
  • de city marketing te voeden met kennis en informatie over de erfgoedparels en de roemrijke historie van Wageningen
  • gezamenlijk op te trekken in het aanvragen en aantrekken van subsidies
  • de belangen van het Wagenings erfgoed te vertegenwoordigen

Het Netwerk Erfgoed Wageningen is begonnen als een netwerk van culturele en erfgoedorganisaties. Op 6 februari 2020 hebben verschillende Wageningse organisaties zich aangesloten bij het Netwerk Erfgoed Wageningen. Nadien sloten nog enkele organisaties zich aan. Eind 2023 verlieten drie organisaties het Netwerk weer.

Sinds 2024 is NEW een netwerk voor iedereen! Alle mensen, organisaties en bedrijven die zich willen inzetten voor het erfgoed van Wageningen zijn welkom.