Blog & Pers

Vestingstad Wageningen als onderlegger voor ontwikkeling van de binnenstad

 Het fraaie historisch en cultureel erfgoed van Wageningen biedt mooie kansen voor alle plannen en ontwikkelingen in de binnenstad van Wageningen. Dat laat de Vestingvisie zien die het Netwerk Erfgoed Wageningen (NEW) heeft opgesteld. Het NEW is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van monumentenzorg, landschap, cultuur en stedenschoon.

Lees meer »

Reflectie op...een leefbare stad

In de bijna 40 jaar dat ik betrokken ben geweest bij de ruimtelijke ordening in Nederland - bij de ministeries van LNV en OCW en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – is het niet eerder zo nadrukkelijk over leefbaarheid en gezondheid gegaan. Voor het eerst staat niet de ruimte, maar de bewoner van die ruimte centraal in de ruimtelijke ordening. Of, om het in de woorden van Andy van den Dobbelsteen te zeggen: we gaan van kwaliteit van de leefomgeving naar leefkwaliteit. Ook NRC was dat opgevallen, gezien hun aandacht voor de leefbare stad afgelopen zaterdag 12 september. Die omslag in de ruimtelijke ordening lijkt me een schone zaak en een boeiende uitdaging.

Lees meer »