Op 6 februari 2020 hebben verschillende Wageningse organisaties zich aangesloten bij het Netwerk Erfgoed Wageningen. Zij deden dit door ondertekening van het onderstaande pamflet. Aansluiting bij het Netwerk Erfgoed Wageningen is doorlopend mogelijk.

Samenwerkings-overeenkomst

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

 

Wij, de ondertekenaars van deze overeenkomst, onderschrijven missie en doel van het Netwerk Erfgoed Wageningen,

de samenwerking van organisaties en personen die zich inzetten voor het Wageningse erfgoed,

en zeggen onze bijdrage toe aan de volgende activiteiten:

 

Promoten van Wagenings erfgoed door het aanbieden van kennis over het Wageningse erfgoed en het delen van informatie over onze activiteiten;

Attenderen op ontwikkelingen, bedreigingen en kansen voor het Wageningse erfgoed;

Regelmatig bijeenkomen om kennis en informatie uit te wisselen en zo bij te dragen aan de cohesie van het Netwerk;

Erfgoed koesteren, instandhouden en zorgvuldig gebruiken;

Lobbyen en aangeven wat het belang van erfgoed is voor de identiteit van de stad en hoe erfgoed dienstbaar kan zijn aan de stad in ruimtelijk, sociaal en economisch opzicht;

Samenwerken aan initiatieven van gedeeld belang, zoals het verkrijgen van expertise, subsidies, inbreng bij ontwikkeling van visies en beleidsplannen.

 

Was getekend, op 6 februari 2020

                                                                        

 Missie en doel van het Netwerk Erfgoed Wageningen

 Aanleiding

Wageningen kent een lange en boeiende geschiedenis en is gezegend met een rijk natuurlijk en cultureel erfgoed. Dat komt tot uitdrukking in:

  • het gevarieerde en bijzondere landschap van natuur en cultuur langs Rijn en Veluwezoom: het bos, de berg, de Eng, de uiterwaarden en het Binnenveld
  • de vestingstad Wageningen met zijn rijke bouwhistorie
  • de Wageningen Universiteit en zijn geschiedenis, gebouwen en arboreta
  • wat er gebeurde op 5 mei 1945: het verhaal van Wageningen, stad der bevrijding.

 

Velen zetten zich in voor het behoud en het verspreiden van kennis over dit erfgoed. Door samen te werken - waar nodig en waar mogelijk - in het Netwerk Erfgoed Wageningen wordt dit versterkt. Dit onder het motto ‘Samen staan we sterk’.

Iedere organisatie en instantie die het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed van Wageningen onderschrijft en ondersteunt kan zich aansluiten bij het Netwerk.

 

Missie

Wij zetten ons gezamenlijk in om Wageningen mooier, aantrekkelijker en vitaler te maken en zijn identiteit te versterken. Wij willen dat bereiken door de aandacht en zorg voor het Wageningse erfgoed bij gemeente, bewoners, bedrijven en bezoekers te bevorderen.                                                        

Daartoe werken we samen in het Netwerk Erfgoed Wageningen.

Het Netwerk is géén ‘koepel boven’, maar de ‘verbinding tussen’ de organisaties en personen die zich voor het Wageningse erfgoed inzetten.

 

Doel

Het doel van het Netwerk Erfgoed Wageningen is om te bevorderen dat actoren op het gebied van het cultureel en natuurlijk erfgoed in Wageningen elkaar ontmoeten, elkaar informeren en zich verbinden en zo bij te dragen aan het behoud van en de publieke waardering voor de parels van het Wageningse erfgoed.

Ja, ik wil ook deelnemen

Het Netwerk Erfgoed Wageningen staat open voor alle organisaties, instanties, bedrijven en personen die het Wagenings Erfgoed een warm hart toedragen. Wilt u deelnemen, vul dan onderstaand formulier in en we nemen contact met u op.

Deelnemers                    

Heerenstraat Theater

Stichting Herstel Historisch Stadsgezicht Wageningen

Stichting Monumentenfonds Wageningen i.o.

Comité Herstel Wallenpad

Initiatiefgroep Theekoepel

Stichting Pad van de Vrijheid

SOW Binnenstad

Stichting Wageningse Eng

Gilde Wageningen

Stichting Belmonte Arboretum

Stichting Wagenings Wijngoed

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45)

WUR