Missie & Doel

 

 Aanleiding

Wageningen kent een lange en boeiende geschiedenis en is gezegend met een rijk natuurlijk en cultureel erfgoed. Dat komt tot uitdrukking in:

het gevarieerde en bijzondere landschap van natuur en cultuur langs Rijn en Veluwezoom: het bos, de berg, de Eng, de uiterwaarden en het Binnenveld

de vestingstad Wageningen met zijn rijke bouwhistorie

de Wageningen Universiteit en zijn geschiedenis, gebouwen en arboreta

wat er gebeurde op 5 mei 1945: het verhaal van Wageningen, stad der bevrijding.

 

Velen zetten zich in voor het behoud en het verspreiden van kennis over dit erfgoed. Door samen te werken - waar nodig en waar mogelijk - in het Netwerk Erfgoed Wageningen wordt dit versterkt. Dit onder het motto ‘Samen staan we sterk’. Iedere burger van Wageningen, iedere organisatie of bedrijf die het behoud van het cultureel en natuurlijk erfgoed van Wageningen onderschrijft en ondersteunt kan zich aansluiten bij het Netwerk.

 

Missie

Wij zetten ons gezamenlijk in om Wageningen mooier, aantrekkelijker en vitaler te maken en zijn identiteit te versterken. Wij willen dat bereiken door de aandacht en zorg voor het Wageningse erfgoed bij gemeente, bewoners, bedrijven en bezoekers te bevorderen. Daartoe werken we samen in het Netwerk Erfgoed Wageningen. Het Netwerk is géén ‘koepel boven’, maar de ‘verbinding tussen’ organisaties, bedrijven en personen die zich voor het Wageningse erfgoed inzetten.

 

Doel

Het doel van het Netwerk Erfgoed Wageningen is om te bevorderen dat actoren op het gebied van het cultureel en natuurlijk erfgoed in Wageningen elkaar ontmoeten, elkaar informeren en zich verbinden en zo bij te dragen aan het behoud van en de publieke waardering voor de parels van het Wageningse erfgoed.