Erfgoedvisie

Na de Vestingvisie heeft het Netwerk Erfgoed Wageningen in 2023 een Erfgoedvisie uitgebracht, een visie op het erfgoed van de hele stad en hoe dat te koesteren en te gebruiken in het heden en de toekomst. Of eigenlijk is het een  aanzet tot  een erfgoedvisie. Want wij pretenderen niet alle wijsheid en kennis in pacht te hebben. De visie is nog onvolledig.  Wij vragen de gemeente Wageningen deze visie te gebruiken als uitgangspunt en onderlegger voor haar beleid in de komende jaren en de uitwerking en uitvoering ervan in nauwe dialoog en samenwerking met de Wageningse bevolking op te pakken.

 

Ons erfgoed is iets om trots op te zijn. En vele Wageningers zijn dat ook, getuige het grote aantal leden van de Historische Vereniging Oud Wageningen en de vereniging Mooi Wageningen, talrijke vrijwilligers bij museum de Casteelse Poort of het Gilde, en de vele reacties uit de bevolking als er weer een stukje oud Wageningen dreigt te verdwijnen. Het erfgoed van Wageningen als vestingstad, als universiteitsstad en als stad van de Bevrijding is in hoge mate bepalend voor het aanzien van onze stad; het biedt herkenning en identificatie en onderscheidt ons van plaatsen in de omgeving.

 

Maar niet iedereen in Wageningen weet hier van en niet altijd wordt het erfgoed in Wageningen op waarde geschat. Zo zelfs dat een monument soms meer als een last dan als een lust wordt ervaren, dat monumenten als sta-in-de-weg worden beschouwd voor ontwikkelingen in plaats van te worden gewaardeerd. Meer kennis van de stad, haar historische en ruimtelijke context en de verhalen die ermee verbonden zijn geven betekenis aan de stad en waardering voor het erfgoed. 

Erfgoed is van en voor ons allemaal. Het is daarmee een gezamenlijke zorg en een gedeelde verantwoordelijkheid. Door het erfgoed in beeld te brengen en er waarde aan toe te kennen, kunnen we samen bepalen wat we willen behouden en wat niet.

 

Wageningen is nog altijd een aantrekkelijke stad met een herkenbare historie. Om dat zo te houden is onze gezamenlijke inzet nodig. Ons erfgoed is het waard om behouden te blijven, om zorgvuldig gebruikt te worden en te worden nagelaten aan volgende generaties. En om als drager voor de stad en zijn economie te dienen. Dat vereist wel een visie op hoe we dat willen doen en welke maatregelen we willen treffen om het erfgoed blijvend deel uit te laten maken van de toekomstige stad. Deze Aanzet tot een Erfgoedvisie biedt daarvoor een basis. 

Vestingvisie 

Het fraaie historisch en cultureel erfgoed van Wageningen biedt mooie kansen voor alle plannen en ontwikkelingen in de binnenstad van Wageningen. Dat laat de Vestingvisie zien die het Netwerk Erfgoed Wageningen (NEW) in 2021 heeft opgesteld.  Een visie die de identiteit van Wageningen zal sublimeren, versterken en verrijken en kan dienen als bouwsteen voor het proces van de Omgevingsvisie Bebouwd Gebied van de gemeente Wageningen.

De Volgende partijen en personen steunen de Vestingvisie :

Historische Vereniging Oud Wageningen

Vereniging Mooi Wageningen

Museum de Casteelse Poort

Wageningen Monumentaal

Platform Stadsgracht Wageningen

Stichting Stadsgezicht Wageningen - Wallenpad Commissie

Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld

WUR

SOW (met voorwaarden)

BBLTHK

Heerenstraat Theater

De Theekoepeldichters

Hans Hooft, manager Hotel De Wereld

Bert van Dorsten

Aernout Theunissen

Hans Dobbe

Theo Guiking

 

Vestingvisie Definitief 20210301
PDF – 4,5 MB 360 downloads
Bijlagen Vestingsvisie 2021 Lr
PDF – 8,2 MB 302 downloads

Brochure en kaart Vestingvisie

Een korte samenvatting van de vestingvisie is beschikbaar via onderstaande brochure. Er is ook een kaart gemaakt van de vestingvisie met daarop alle voorgestelde verbeteringen.

Flyer Vestingvisie Definitief
PDF – 583,0 KB 335 downloads
Vestingvisie Op De Kaart Definitief
PDF – 2,4 MB 429 downloads