Vestingstad Wageningen als onderlegger voor ontwikkeling van de binnenstad

Gepubliceerd op 4 maart 2021 om 09:02

 Het fraaie historisch en cultureel erfgoed van Wageningen biedt mooie kansen voor alle plannen en ontwikkelingen in de binnenstad van Wageningen. Dat laat de Vestingvisie zien die het Netwerk Erfgoed Wageningen (NEW) heeft opgesteld. Het NEW is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van monumentenzorg, landschap, cultuur en stedenschoon.

 

De Vestingvisie is opgesteld als bouwsteen voor de Omgevingsvisie Bebouwd Gebied van de gemeente Wageningen. Dré van Marrewijk, secretaris van het netwerk, legt dit uit: “De geschiedenis van Wageningen als vestingstad – vanwege zijn strategische ligging – bepaalt al eeuwen de ruimtelijke structuur van de binnenstad. Deze structuur is nog ruimschoots aanwezig en herkenbaar. De identiteit van Wageningen als vestingstad en Wageningen als stad van bevrijding en vrijheid sluiten naadloos op elkaar aan”.

 

Het NEW heeft in beeld gebracht waar veranderingen en verbeteringen van de gebouwde omgeving in onze alom gewaardeerde, bruisende binnenstad kunnen voortbouwen op dit cultuurhistorische fundament.

 

Op zaterdag 6 maart om 11.00 uur is het zo ver !  Bart van Aller, initiatiefnemer van het Netwerk en de Vestingvisie, zal de visie namens NEW op de Markt aanbieden aan CDA-raadslid Jan Dijkstra, voorzitter van de procesgroep Omgevingsvisie Bebouwd Gebied. Van Aller, tevens bestuurslid van de Vereniging Wageningen Monumentaal, stelt: “Wageningen valt in het gebied van Neder-Rijn en Gelderse Vallei op als een vestingstad met een zeer rijke historie en een unieke ligging. We hebben nog een stadsgracht, met bruggen, bolwerken, plantsoenen en een kleinschalige gezellige binnenstad met prachtige panden. Daar zijn alle Wageningers trots op. Maar sommige van die kwaliteiten zijn te veel verstopt of verloederd. De Vestingvisie laat zien dat de kansen voor het oprapen liggen om dit karakter van vestingstad verder te versterken. Een aantrekkelijke historische binnenstad omgeven door groen en water trekt bezoekers uit het hele land.”

 

Jelle de Gruyter is bestuurslid van Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld. Hij geeft aan dat voortbouwen op de geschiedenis zeker niet wil zeggen dat alles wat verdwenen is weer in oude staat herbouwd moet worden. “Het betekent dat het historische karakter van de stad veel kansen biedt bij nieuwe ontwikkelingen. Het erfgoed geeft Wageningen juist een onderscheidend karakter in de regio. Zo kunnen we de stad profileren, aantrekkelijker en duurzamer maken, meer bezoekers ontvangen en de lokale economie aanjagen”.

 

Met de Vestingvisie biedt NEW de gemeente Wageningen een hecht historisch fundament aan voor de Omgevingsvisie. Het moet niet bij een Omgevingsvisie blijven; het is hoog tijd dat Wageningen ook investeert in de uitvoering. NEW ziet een duidelijke meerwaarde in een projectleider stadsontwikkeling annex fondsenexpert naar voorbeeld van de gemeente Den Bosch. Die stad investeerde samen met vele andere partijen actief in de versterking van zijn historische karakter.als vestingstad Dat leidde tot een enorme groei van toerisme en koopjespubliek. Elke 100 euro die deze stad investeerde leverde 500 euro externe subsidie op. Zó kan je heel wat voor elkaar krijgen.

 

De Vestingvisie kan worden gedownload op de website www.netwerkerfgoedwageningen.nl/nieuws. Daar kunt u ook uw steun uitspreken voor de Vestingvisie.

 

Meer info

Bart van Aller 06 2146 2594   Dré van Marrewijk 06 5349 7420   Arnold Braaksma, 06 8016 4499

Jelle de Gruyter, 06 1428 0190

 

Reactie plaatsen

Reacties

Marjolein Sanderman
3 jaar geleden

Een prachtig plan! Wat mij betreft zou dit goed kunnen aansluiten op de plannen waarmee we (ik woon in Wageningen maar werk als beleidsadviseur erfgoed in Rheden, vandaar het ‘we’) met de Gelders Arcadië gemeenten bezig zijn en die naast behoud en ontwikkeling en de vermeerdering en deling van kennis nadrukkelijk ook een betere beleving van het GA-gebied voor inwoners en bezoekers nastreven. Ik hoop dat de gemeente deze basis voor de Omgevingsvisie van harte zal ondersteunen, maar kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze dat niet doen :-)